Ustawa o transporcie drogowym i Ustawa o tachografach: kolejny etap

Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym i nowa ustawa o tachografach zostały zatwierdzone przez Senat.

 

29 czerwca 2018 r. Senat zdecydowaną większością głosów zatwierdził dwie ustawy wprowadzające ważne zmiany dla przewoźników:

  • nowelizację Ustawy o transporcie drogowym
  • nową Ustawę o tachografach

Planowane zmiany, uchwalone przez Sejm 6 czerwca 2018 r. są bardzo istotne dla przewoźników, osób zarządzających transportem oraz kierowców. Pojawią się m.in. sankcje za naruszenia, które do tej pory nie były weryfikowane oraz zmienią się zasady nakładania kar. Ustalone zostały również wymagania dotyczące montażu nowych inteligentnych tachografów.

Dalsze procedury

Przed nami już końcowy etap prac nad ww. ustawami. Akty prawne wraz z poprawkami trafią do  Sejmu w celu ich rozpatrzenia. Poprawki są kosmetyczne, więc nie powinno to opóźnić procesu legislacyjnego.

Po przyjęciu lub odrzuceniu poprawek przez Sejm, Marszałek Sejmu przedstawi uchwalone w ten sposób ustawy Prezydentowi RP, który ma 21 dni na ich podpisanie. Po złożeniu podpisu prezydent zarządza ogłoszenie ustaw, którego dokonuje Prezes Rady Ministrów. Większość zmian w opisywanych ustawach zacznie obowiązywać 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw a więc najprawdopodobniej jeszcze w sierpniu 2018 r.