Ustawa o płacy minimalnej we Francji przyjęta

Ustawa o płacy minimalnej we Francji  przyjęta

9 lipca 2015 r. premier Francji, został zobowiązany do wdrożenia ustawy o płacy minimalnej.

Projekt uznaje się za przyjęty z dniem 10 lipca 2015 r.

Na przełomie 2015/2016 r. przewidywane jest opublikowanie pełnego zastosowania ustawy, które wymaga przygotowania przepisów wykonawczych.

Dla klientów OCRK do czasu pojawienia się przepisów wykonawczych zostanie  przygotowane szczegółowe wyjaśnienia dotyczące rozliczenia płacy minimalnej we Francji.

Źródło: www.zmpd.pl