Ustawa o monitorowaniu towarów wchodzi w życie

Ustawa o monitorowaniu towarów wchodzi w życie

Ustawa o monitorowaniu drogowym przewozów towarów wchodzi w życie z dniem 18.04.2017r. Dotyczy śledzenia przewozów m.in. paliw płynnych, alkoholu skażonego, olejów roślinnych czy suszu tytoniowego.

By spełnić wymogi Ustawy, należy skorzystać z platformy PUESC, jednak w pierwszej kolejności warto zapoznać się z instrukcją elektronicznej rejestracji Systemu Informacyjnego Służby Skarbowo-Celnej. Pomimo, że platforma zbudowana została w oparciu o Program e-Cło, to docelowo PUESC stanie się jedynym punktem dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej.

Ogłoszona 03.04.2017r. Ustawa pozostawia pewien okres na zapoznanie się z systemem monitorowania, ponieważ z dniem 1 maja 2017r., wejdą w życie przepisy art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2, czyli możliwość nakładania kar.

 

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów:

dziennikustaw.gov.pl

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:

puesc.gov.pl

Instrukcja elektronicznej rejestracji:

puesc.gov.pl/documents


Wcześniejsze informacje na temat Ustawy o monitorowaniu towarów znajdą Państwo poniżej:

System SENT

Senat wniósł poprawki do Ustawy o monitorowaniu

#RZECZoPRAWIE Ustawa o monitorowaniu towarów