Ustawa o delegowaniu pracowników

Ustawa o delegowaniu pracowników – 5 faktów

Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiły się informacje dotyczące ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

„Zagwarantowanie odpowiedniej ochrony pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług oraz rozszerzenie zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) to najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy weszły w życie 18 czerwca br.”

Ustawa o delegowaniu pracowników określa w szczególności zasady:

  • ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
  • współpracy PIP z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników,
  • transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Omówione zostały ponadto kwestie takie jak warunki zatrudnienia, poprawa dostępu do informacji, solidarna odpowiedzialność oraz zadania Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Źródło: placaminimalna.eu

Ustawa o delegowaniu pracowników