Umowa na KREPTD podpisana

Umowa na KREPTD została podpisana

Pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. została podpisana umowa na stworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), która dotyczy jego budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju.

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Głównym celem tworzenia rejestru KREPTD jest uzyskanie kompletnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Pozwoli on na zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy transportowego.

Pełna informacja dostępna jest na stronie GITD.