Umorzenie postępowania zagrożonego karą 15 tys zł

Umorzenie postępowania zagrożonego karą 15 tys zł

ITD prowadziła kontrolę w firmie z woj. zachodniopomorskiego, zatrudniającej 6 kierowców. Postępowanie rozpoczęło się w grudniu 2014r., skontrolowani zostali wszyscy zatrudnieni kierowcy. Stwierdzone podczas kontroli naruszenia dotyczyły skrócenia dziennego odpoczynku, przekroczenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu, nierejestrowania aktywności w tachografie, przekroczenia terminów odczytów danych z kart kierowców oraz tachografów, a także nieokazania danych cyfrowych. Skutkiem kontroli mogło być nałożenie maksymalnej kary 15 000 zł.

Wsparcie ze strony Eksperta OCRK dotyczyło przygotowania przewoźnika do kontroli, argumentów do obrony przedsiębiorcy. Ponadto w dniu kontroli Ekspert pojawił się w firmie służąc pomocą. Kontrola zakończyła się decyzją administracyjną z dnia 24.02.2015r. nakładającą karę w wysokości 13 300 zł. Kolejne działania Eksperta dotyczyły przygotowania propozycji pism, wyjaśnień, a także odwołań. Organ przed wydaniem decyzji nie uznał argumentów strony wskazujących na nieprawidłową kwalifikację naruszeń. Główny Inspektor Transportu Drogowego, po dwukrotnym przedłużeniu postępowania, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, również nie dopatrzył się argumentów przemawiających na korzyść przewoźnika.

Wątpliwości w kwestii nieprawidłowo prowadzonego postępowania nie miał natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał skargę sporządzoną przez Eksperta za zasadną i uchylił wydane dotychczas dwie decyzje. Konsekwentnie prowadzone postępowanie, wykorzystanie przysługujących stronie praw, doprowadziło do całkowitego umorzenia postępowania w kwietniu 2017r.


O pozostałych sukcesach Ekspertów OCRK można przeczytać m.in. poniżej:

Zmniejszenie kary przewoźnika

Przewoźnik został uniewinniony

Dobra reputacja przedsiębiorcy. Zakończone postępowanie GITD.