Transport do 3,5 tony – nowe regulacje!

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i rosnącą liczbą przypadków zakażeń, wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące m.in. przemieszczania się środkami transportu. Ostatnie zmiany w tym zakresie pojawiły się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Istotny jest nowy zapis (w § 26 ustępie 1 dodano punkt 3) dotyczący tych przewoźników, którzy dowożą swoich kierowców do ciężarówek mniejszymi pojazdami, tak zwanymi „busami”. Mowa tutaj o ograniczeniu do połowy dostępnych miejsc siedzących w pojazdach konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

  • 26.  [Zasady przemieszczania się w czasie stanu epidemii]
  1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

               …

       3)  pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 

Oznacza to, że pojazdem np. 8-osobowym mogą przemieszczać się nie więcej niż cztery osoby. Dodano również, że ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazdem poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Jednak w przypadku firm transportowych dowożących swoich pracowników, takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko lub w ogóle nie mają miejsca.

Przy okazji przypominamy, że jeżeli kierowcy dojeżdżają do swoich pojazdów pozostawionych za granicą, to warto ich wyposażyć w druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej. Oświadczenie dostępne jest tutaj.