Szkolenie OCRK i ZMPD

Szkolenie OCRK i ZMPD

Szkolenie będzie prowadził Główny Ekspert OCRK Łukasz Włoch, który posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz szeroką wiedzę merytoryczną. Tematem przewodnim szkolenia będzie „Kontrola wraz z rozliczaniem czasu pracy i podróży służbowych kierowców – najnowsze zmiany”.

Nowelizacja przepisów oraz zmienna praktyka kontrolna w 2016 roku zmusza do ciągłego pogłębiania wiedzy. W czasie spotkań będzie można zapoznać się z blokiem tematów stanowiących swoiste kompendium wiedzy, gdzie obok stałych treści (lecz ciągle przysparzających wielu problemów).

Proponujemy Państwu wyjaśnienie aktualnych zagadnień min.:

  1. Francja i Niemcy  – przygotowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających  wypłatę pracownikowi wynagrodzenia minimalnego w przypadku delegowania do pracy poza Polskę (odmienne od niemieckich zasad wynagradzania we Francji);
  2. Niemiecki system kar dotyczący nieprzestrzegania warunków płacy minimalnej (analiza stanowiska urzędu niemieckiego – sankcje wykluczające udział Sądu);
  3. Kary za przebywanie kierowców zawodowych w pojazdach w trakcie regularnego odpoczynku tygodniowego (praktyka kontrolna, praktyczne sposoby zapobiegania);
  4. Zmiany wprowadzone za pośrednictwem rozporządzenie 165/2014, a ustawa o czasie pracy kierowców (zmiany po 2 marca 2016r. – wejście w życie rozporządzenia 165);
  5. Audyt akt osobowych oraz stałe zachowanie właściwej dyscypliny pracy, jako podstawowe  elementy odstąpienia od ukarania oraz zachowania dobrej reputacji (praktyczne zastosowanie art. 92b ust 1ustawy o transporcie drogowym);
  6. Projekty zmian przepisów mających znaczenie dla transportu i czasu pracy kierowców zawodowych (nowelizacja Kodeksu Pracy, delegowanie pracowników, likwidacja Inspekcji Transportu Drogowego, zwiększenie kompetencji inspektorów pracy).

 

Termin najbliższego szkolenia:
22 marca 2016 – Warszawa

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu.