Szkolenie OCRK i ZMPD

Szkolenie będzie prowadził Ekspert OCRK Jakub Ordon, który posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz szeroką wiedzę merytoryczną. Tematem przewodnim szkolenia będzie „Kontrola wraz z rozliczaniem czasu pracy i podróży służbowych kierowców – najnowsze zmiany”.

Na szkoleniu będzie można zapoznać się z blokiem tematów stanowiących swoiste kompendium wiedzy, gdzie obok stałych treści (lecz ciągle przysparzających wielu problemów) proponujemy Państwu wyjaśnienie czterech aktualnych zagadnień:

  • Wynagrodzenie pracownika w przypadku delegowania do pracy na terytorium Niemiec (Prawo niemieckie w Polsce, system kontroli, odpowiedzialność);
  • Sankcje związane z odbieraniem regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe (analiza aktualnej sytuacji, kontrole, propozycje rozwiązań, zagrożenia);
  • Koniec świadectw aktywności, problemy wpisów manualnych (rozporządzenie 165/2014, zmiana sposobów zapisu aktywności w okresach nieprowadzenia pojazdów);
  • Akta osobowe – element odstąpienia od ukarania (właściwa historia pracy kierowcy, postępowanie odwoławcze z udowodnieniem istnienia braku odpowiedzialności).

Termin najbliższego szkolenia:
17 czerwca 2015 – Zgierz

Szczegółowe informacje o szkoleniu.