Szczegóły Pakietu drogowego

Zasadnicze zmiany w europejskim transporcie – Szczegóły Pakietu drogowego

W dniu wczorajszym Komisja Europejska ujawniła długo zapowiadane zmiany dla sektora transportowego tzw. „Pakiet drogowy”.

 

Przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany i szczegóły Pakietu drogowego:

1) Zasady podlegania kierowców pod Dyrektywę o delegowaniu pracowników

Wystarczy jedynie 3 dni pracy kierowcy w miesiącu lub jedna operacja kabotażowa, aby jego wynagrodzenie wynikało z przepisów kraju przyjmującego.

2) Ułatwienie delegowania oraz zwiększenie liczby kontroli płacy minimalnej

KE planuje ujednolicić system zgłoszenia delegowania w całej UE poprzez:

  • wprowadzenie odpowiedniej platformy elektronicznej,
  • zniesienie obowiązku posiadania przedstawicielstwa w każdym kraju, do którego pracownik jest delegowany,
  • dopuszczenie przechowywania dokumentacji płacowej jedynie w formie elektronicznej.

Z drugiej jednak strony, KE zamierza wprowadzić konieczność rejestracji przez kierowców za pomocą tachografu momentu przekroczenia granic w celu lepszej kontroli przestrzegania zasad odpowiedniego wynagradzania.

3) Uproszczenie zasad kabotażu, czyli transportu krajowego wykonywanego przez zagranicznych przewoźników

Planowane jest usunięcie limitu operacji kosztem skrócenia ogólnego czasu wykonywania kabotażu do 5 dni (obecnie możliwe są 3 operacje w ciągu tygodnia).

4) Odpoczynki tygodniowe kierowców

Propozycja wprowadza możliwość odbioru przez kierowcę dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd w okresie 4 tygodni, przy zachowaniu obowiązujących zasad rekompensaty. Z drugiej strony, KE chce wprowadzić ogólnoeuropejski zakaz odbioru regularnych odpoczynków tygodniowych (>45h) w kabinie pojazdu pod groźbą surowych kar.

5) Walka z firmami-skrzynkami pocztowymi „Letter-box”

Komisja Europejska będzie wymagała, aby zagraniczna firma, która działa np. w Polsce i zatrudnia polskich pracowników, faktycznie wykonywała działalność w naszym kraju. Aby to osiągnąć planuje się wprowadzić jasne kryteria oceny, w celu maksymalnego ograniczenia tego zjawiska m.in. poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami kontrolnymi.

6) Opłaty drogowe w UE

Komisja zaproponowała również ujednolicenie platformy poboru opłat za korzystanie z dróg. Nowe rozwiązanie ma być w całości elektroniczne i obejmować ma wszystkie kraje europejskie. Platforma ma zostać połączona z nowymi rozwiązaniami promującymi niskoemisyjne pojazdy, które – w zależności od stopnia ekologiczności – będą korzystać z preferencyjnych stawek opłat za użytkowanie dróg.

7) Regulacje w sprawie transportu lekkiego, o DMC <3,5 tony

KE odkłada na ten moment objęcie obowiązkiem posiadania tachografów pojazdy do 3,5 tony. Planuje jednak inne regulacje dotyczące takich przedsiębiorstw (licencje, obowiązki ubezpieczeniowe).

 

Zmiany zaprezentowane w Pakiecie Drogowym wyznaczają nowy kierunek i będą wdrażane stopniowo. Ich ostateczny kształt poznamy zapewne nie wcześniej, niż za kilkanaście miesięcy.

 


Wcześniejsze informacje: Inicjatywy drogowe KE