System KREPTD został uruchomiony

System KREPTD został uruchomiony

30 listopada br. uruchomiono usługi na platformie ePUAP, umożliwiające wprowadzanie danych do Rejestru uprawnionym podmiotom.

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 30.11.2017 r. ruszył Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Uruchomiono stronę internetową KREPTD, za pośrednictwem której każdy może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Uzupełnianie rejestru

Rejestr będzie konsekwentnie uzupełniany przez Starostów, którzy używając odpowiednich formularzy opracowanych przez GITD, będą przekazywać dane do ewidencji przedsiębiorców. Będą to dane dotyczące wydanych przez nich zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dane do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Do ewidencji, organy kontrolne, takie jak WITD, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, dyrektorzy Izb Celnych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg, będą przekazywać również dane o poważnych naruszeniach, których częstotliwość występowania w przedsiębiorstwie, może prowadzić do wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Postępowanie może zakończyć się zawieszeniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencji). Zgodnie z przepisami, organy te będą miały czas do 1 marca 2018 r. na przekazanie informacji do Rejestru.

Założenia

Założeniem KREPTD jest uzyskanie kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. System pozwala także na wymianę gromadzonych w Rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach systemu europejskiego – European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).

 

KREPTD

Źródło: GITD