Sprawdź swoje naruszenia za pomocą Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego umożliwia zarządzającym w firmie, sprawdzenie aktualności swoich danych, a także ewentualnych naruszeń, poprzez złożenie wniosku EPUAP. 

Uzyskane dane z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego pozwalają przedsiębiorcom sprawdzić, czy nie posiadają odnotowanego naruszenia, o którym wcześniej nie wiedzieli, a także, jakie naruszenia są przedmiotem prowadzonego przeciw nim postępowania administracyjnego.

Aby dokonać weryfikacji danych, należy posiadać profil zaufany e-PUAP, a następnie skorzystać z odpowiedniego formularza. Szczegóły dotyczące procedury zostały opisane w przygotowanej przez GITD ulotce informacyjnej. Wszelkie trudności z dostępem do Rejestru lub w celu zgłoszenia swoich uwag odnośnie udostępnionych rozwiązań, można zgłaszać na adres mailowy: pomoc.kreptd@gitd.gov.pl

Równocześnie przypominamy, że oprogramowanie 4Trans posiada możliwość wygenerowania raportu pokazującego, jakiej wagi naruszenia popełnili nasi kierowcy, a także wskazania ryzyka, związanego z utratą licencji, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby bardzo poważnych naruszeń.

Wspomniany raport, a także ranking kierowców, stworzony w oparciu o przejechane kilometry, z uwzględnieniem ilości i wagi naruszeń, dostępny jest również dla Klientów OCRK.