Spotkanie z branżą transportową w MIiB

MIiB spotkanie z branżą transportową m.in. w sprawie wyroku TK

Spotkanie z branżą transportową odbyło się 18 stycznia 2017r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przewoźników i związków zawodowych, a dotyczyło ono zasad wynagradzania kierowców zawodowych w przewozach międzynarodowych. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Transportu Samochodowego, Inspekcji Transportu Drogowego.

Jednym z powodów spotkania był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty ryczałtów za noclegi. Prowadzący spotkanie wiceminister Jerzy Szmit powiedział, że liczy na osiągnięcie kompromisu pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami w tym zakresie.

Została zaprezentowana również koncepcja utworzenia Zespołu ds. prowadzenia branżowego dialogu społecznego, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań korzystnych dla branży transportowej. 

Przedstawiciele związków zawodowych kierowców zgłosili postulat wyprowadzenia płacy minimalnej w transporcie drogowym, jako przedmiot prac Zespołu ds. prowadzenia branżowego dialogu społecznego. Kolejny zgłoszony postulat to zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców, polegające m.in. na zniesieniu indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców oraz zmiany w zakresie warunków i czasu pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.

Podczas spotkania omawiano także kwestie bezpieczeństwa kierowców, a w trakcie dyskusji wskazywano na możliwość przyjęcia rozwiązań, które sprzyjałyby zwiększeniu bezpieczeństwa.

 

źródło: MIiB