Sposób wyliczenia grzywny przez ZOLL

Sposób wyliczenia grzywny przez ZOLL

W związku z sukcesywnie napływającymi do OCRK decyzjami o zakończeniu poszczególnych kontroli firm transportowych, jesteśmy bogatsi o wiedzę dotyczącą praktyki stosowanej przez urzędników niemieckich w sprawie sposobu sprawdzania poprawności naliczanych należności oraz nakładania grzywien w sytuacji nieprzestrzegania ustawowych przepisów.

Urzędnik niemiecki, co pokazują ostatnie kontrole, samodzielnie wylicza składniki za czas pracy w Niemczech na podstawie polskich przepisów zawartych w Kodeksie Pracy i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności z tytułu podróży służbowych, niekoniecznie „dając wiarę” wyliczeniom przedstawionym przez polskich przedsiębiorców.

Ostatnie przeprowadzone inspekcje wskazały również sposób naliczania grzywny w przypadku polskiego przedsiębiorcy transportowego, która jest nakładana obok konieczności wyrównania wynagrodzenia do niemieckiej pensji minimalnej.

Strona niemiecka, do obliczenia wysokości grzywny, korzysta z przelicznika „przewagi rynkowej” (Marktvorteil), wynoszącego 20%, przez który mnoży brakującą, niewypłaconą kwotę w euro. Suma obu składników czyli niedopłaty oraz iloczynu niedopłaty x 20% daje tak zwaną „przewagę ekonomiczną” (wirtschaflicher Vorteil), która to pomnożona przez 2,5 wskazuje ostateczną kwotę kary za dany kontrolowany miesiąc pracy poszczególnego pracownika.

 

Pełen tekst artykułu dostępny jest na portalu Etransport.pl