Senat wniósł poprawki do ustawy o monitorowaniu

Senat wniósł poprawki do Ustawy o monitorowaniu

W dniu 3.03.2017 r. Senat przyjął Ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych w toku postępowania. Senat wyłączył z monitorowania część towarów wrażliwych, kierując się głównie zasadą małych objętości opakowań jednostkowych nie większych niż np. 5, 11, 16 litrów. Przykładowo: towar wyłączony oznaczony podkategoriami PKWiU: 20.59.43 – Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe zawierających alkohol etylowy, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

Drugim nurtem poprawek była zmiana możliwości urzędu. Senat dodał zapis, zgodnie z którym w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek przewoźnika – obecnie również z urzędu, organ będzie mógł odstąpić od nałożenia kary pieniężnej. Senat odrzucił propozycje wydłużenia okresu vacatio legis, nie przychylono się również do propozycji obniżenia wysokości kar.

Na tym etapie Ustawę skierowano ponownie do Sejmu (Druk nr 1329 z 6.03.2017) do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury.

Więcej o Ustawie o monitorowaniu: Rzecz o prawie Ustawa o monitorowaniu towarów

Obecny status ustawy dostępny na: sejm.gov.pl