Ryczałty za noclegi, posiedzenie TK

Ryczałty za noclegi kierowców – wyznaczono termin posiedzenia TK

Ryczałty za noclegi na wokandzie Trybunału. W dniu 24.11.2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu pracy oraz rozporządzeń Ministra Pracy w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w kontekście należności przysługującym kierowcom w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z czerwca 2014 r.

 

źródło: Trybunal.gov.pl