Ryczałty wznowienie postępowań sądowych

Ryczałty noclegowe – wznowienie postępowań sądowych jest możliwe

Jak już wcześniej informowaliśmy, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15, która dotyczyła zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznych podróży służbowych kierowców transportu międzynarodowego. Trybunał orzekł, że przepisy, na podstawie których kierowcy żądali rekompensaty kosztów noclegu w czasie zagranicznych podróży służbowych, są niezgodne z Konstytucją.

Wyrok nie tylko ma wpływ na toczące się jeszcze sprawy sądowe dotyczące podróży służbowych. Także przedsiębiorcy, którzy dotychczas przegrali w sądzie pracy tego typu procesy, mogą w terminie do dnia 29 marca 2017 r. wnosić o wznowienie postępowań przez sądy.

Jeśli przed grudniem 2016 r. przegrali Państwo sprawy sądowe dotyczące podróży służbowych – zapraszamy do kontaktu.