Rozpoczęły się kontrole MiLoG

Rozpoczęły się kontrole MiLoG

Niemiecka służba celna kontroluje przestrzeganie ustawy o płacy minimalnej MiLoG na coraz większą skalę.

„Jak poinformowała teraz niemiecka służba celna, między 22 a 24 września sprawdzono łącznie 20 674 samochodów ciężarowych, których kierowcy otrzymali do podpisania oświadczenia z wysokością swojego wynagrodzenia. Za wszystko odpowiedzialnych było ponad 3,5 tys. niemieckich funkcjonariuszy, natomiast następstwem tej akcji było ponad 2 tys. spraw przekazanych do niemieckiej „skarbówki”.”

źródło: 40ton

Właściciele kontrolowanych firm mogą spodziewać się próśb od niemieckich służb o przesłanie dokumentów takich jak m.in.: zgłoszenie pracownika, rejestry czasu pracy na terytorium Niemiec wraz z godzinami wjazdu i wyjazdu, licencji, umowy zawarte z pracownikami, rozliczenia płacowe, dowody przekazania wynagrodzenia, nazwa i adres zleceniodawcy. Kontrole MiLoG mogą obejmować różne okresy, od kilku dni po wiele miesięcy wstecz (aż po styczeń 2015).

Warto zabezpieczyć swoją firmę i skorzystać z wiedzy i doświadczenia Ekspertów OCRK, którzy pomogą w przygotowaniu dokumentacji, prawidłowo rozliczą czas pracy również na terytorium Niemiec.