Reprezentant we Francji

Reprezentant we Francji

Przypominamy, że od 01.07.2016 r. francuskie przepisy wprowadzają szereg obowiązków dla firm transportowych w sytuacji, w której delegowanie pracownika odbywa się:

 1. Na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w ramach umowy zawieranej pomiędzy nim a odbiorcą usługi mającym siedzibę lub wykonującym działalność gospodarczą we Francji (kabotaż, przewóz transgraniczny z załadunkiem lub rozładunkiem we Francji);
 2. Pomiędzy zakładami tego samego przedsiębiorstwa lub pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy;
 3. Na rzecz pracodawcy bez istnienia umowy pomiędzy nim a odbiorcą.

W powyższych przypadkach konieczne jest wyznaczenie reprezentanta we Francji. 

 

Obowiązki administracyjne dotyczące firm transportowych:

 • We wszystkich przypadkach delegowania (kabotaż, przewóz dwustronny) przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego reprezentanta na terenie Francji. Powołania dokonuje pracodawca w formie pisemnej. Wyznaczona osoba/firma będzie odpowiedzialna za zapewnienie kontaktów z funkcjonariuszami przez okres świadczenia usług. Reprezentant we Francji zobowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających wynagrodzenie godzinowe brutto pracownika, czas pracy (z wyróżnieniem nadgodzin), urlopów i dni wolnych od pracy oraz składowe wynagrodzenia. Ponadto, reprezentant musi posiadać dokumenty wykazujące rzeczywistą wypłatę wynagrodzenia.
 • Przedsiębiorstwo transportowe wypełnia dla każdego kierowcy zaświadczenie o delegowaniu. Zaświadczenie należy wystawić w dwóch egzemplarzach w języku francuskim. Jeden egzemplarz należy przekazać delegowanemu pracownikowi, który będzie przechowywał go w pojeździe i okazywał w trakcie kontroli (w pojeździe należy przechowywać również umowę o pracę z pracownikiem – tłumaczenie umowy nie jest obowiązkowe).

Drugi egzemplarz będzie przechowywany:

 • albo przez przedstawiciela pracodawcy w przypadku oddelegowania na potrzeby transnarodowego świadczenia usługi;
 • albo przez przedsiębiorstwo użytkujące we Francji oddelegowanego pracownika personelu drogowego lub pokładowego w przypadku delegowania wewnątrz grupy lub delegowania przez agencję pracy tymczasowej.

Powyższe obowiązki nie mają zastosowania do firm wykonujących przewozy na potrzeby własne, takich jak zakłady przemysłowe zatrudniające personel drogowy do przewożenia produkowanych przez nie wyrobów.

 

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców eliminuje problemy administracyjne dla firm transportowych i zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez:

Przy współpracy z OCRK, reprezentant będzie dostępny za stawkę 65 Euro miesięcznie dla firmy, bez względu na ilość kierowców.

 • Przygotowanie aneksów do umów o pracę w języku francuskim.
 • Pomoc podczas kontroli organów francuskich.
 • Optymalne rozliczanie czasu pracy kierowców.
 • Sporządzanie odwołań od francuskich decyzji administracyjnych.
 • Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki francuskiej płacy minimalnej.
 • Atrakcyjną cenę usługi.
 • Dostęp do tłumaczeń polsko-francuskich na atrakcyjnych warunkach.
 • Pomoc we wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji.

 

PROMOCJA – do końca roku
rozliczanie francuskiej płacy minimalnej bez dopłat!

Przy współpracy z OCRK, reprezentant będzie dostępny za stawkę 65 Euro miesięcznie dla firmy, bez względu na ilość kierowców.


 

Więcej informacji o rozliczaniu płacy minimalnej we Francji TUTAJ.

Informacje o bezpłatnych szkoleniach z płacy minimalnej TUTAJ.