Regularne odpoczynki tygodniowe we Francji

Regularne odpoczynki tygodniowe we Francji

Na stronach Francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii ukazały się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące warunków odbywania przez kierowców regularnych odpoczynków tygodniowych w nawiązaniu do artykułu 15 ustawy z dnia 10 lipca 2014r. o zwalczaniu nielojalnej konkurencji społecznej.

Najważniejszym aspektem w/w artykułu jest wymóg, że okres regularnego odpoczynku tygodniowego musi być spędzany poza pojazdem. Sama obecność kierowcy w pojeździe stanowi wystarczający element dowodowy dla stwierdzenia, że nie spędza on okresu regularnego odpoczynku tygodniowego poza pojazdem.

Sankcje grożące pracodawcom to jeden rok pozbawienia wolności i 30 000 € grzywny.

 

Szczegóły informacji znajdą Państwo na stronie:

Development-durable.gouv.fr