Puls Biznesu z OCRK, płaca minimalna w Europie

Puls Biznesu z OCRK, płaca minimalna w Europie

W wydaniu Pulsu Biznesu z dnia 31 marca ukazał się obszerny artykuł redaktora Marcina Bołtryka na temat płacy minimalnej w Europie, do udziału w którym został zaproszony Łukasz Włoch, Główny Ekspert OCRK.

W swojej wypowiedzi Ekspert poruszył m.in. kwestie przyczyn narzucenia polskim firmom niemieckich stawek wynagradzania, kontroli płacy minimalnej, jakie trwają wśród klientów OCRK.

Do artykułu został dołączony komentarz prezentujący stanowisko OCRK dotyczące niemieckiego MiLoG-u i jego francuskiego odpowiednika.

Zapraszamy do przeczytania całości artykułu, który znajduje się w zakładce Media o nas.