Przewozy na terytorium Węgier – system BiReg – Aktualizacja 28.01.2021 (zmiana w zakresie zgłoszeń!)

System BiReg

Aktualizacja 28.01.21 r.

W nocy 27 stycznia 2021 r. ukazała się nowelizacja wprowadzonych przepisów dotyczących systemu zgłoszeń. Zmienione przepisy znoszą obowiązkowe zgłoszenie w przypadku transportu wykonywanego na licencji wspólnotowej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009.

Zapisy wchodzą w życie 8 dni po opublikowaniu.

W zmienionym dekrecie obowiązek rejestracji pozostał dla przewoźników wykonujących przewozy na:

  • zezwoleniu Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT);
  • zezwoleniach dwustronnych.

Obowiązkowej rejestracji podlegają wyżej wymienione przewozy wykonywane:

  1. pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które wykonują międzynarodowy zarobkowy transport drogowy,
  2. pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które wykonują międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne,
  3. pojazdami ciężarowymi wykonującymi przewozy kabotażowe na terenie Węgier.

 


31 grudnia 2020 r. rząd węgierski opublikował dekret nr 298, w którym nałożono na przewoźników obowiązek zgłaszania każdego przewozu wykonywanego do Węgier lub przez terytorium Węgier. Od stycznia 2021 r. każdy powinien zarejestrować wykonywany przewóz w internetowym systemie BiReg (portal bireg.hu dostępny jest od 20.01.2021 r.). System BiReg umożliwia efektywną kontrolę wszystkich zdarzeń transportowych wykonywanych na licencji EKMT oraz przewoźników posiadających licencję wspólnotową.

System BiReg: bireg.hu

Pod nowe obowiązki podlegają przewoźnicy:

  • wykonujący zarobkowe międzynarodowy przewozy drogowe pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony;
  • wykonujący na własny rachunek międzynarodowy drogowy przewóz rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony.

W formularzu należy uzupełnić m.in.: dane pojazdu, naczepy, przyczepy, którymi będzie wykonywany przewóz oraz informacje dotyczące długości pobytu na Węgrzech oraz o wykonywanym przewozie.

Od lutego 2021 r skończy się okres przejściowy, tym samym przedsiębiorca wykonujący wskazane wyżej przewozy, jeżeli nie dopełni wymogu zgłoszenia zagrożony będzie karą w wysokości 800 000 HUF (około 10 000 PLN).