Poznaj decyzję Polski dotyczącą przedłużenia ważności niektórych dokumentów transportowych na terenie UE w związku z COVID-19

przedłużenie dokumentów transport drogowy

Znamy już wszystkie informacje dotyczące przedłużenia ważności niektórych dokumentów transportowych na terenie UE w odniesieniu do firm transportowych z Polski. Opisane nowe regulacje stosuje się od dnia 6 marca 2021 r., a także do okresów poprzedzających tę datę (od września 2020 r.).

Należy zwrócić uwagę, że większość dokumentów zostaje przedłużona na 10 miesięcy od daty zakończenia ich ważności, o ile straciły lub stracą ważność pomiędzy wrześniem 2020 r., a czerwcem 2021 r. Polska zdecydowała, że nie przedłuża jedynie ważności kalibracji tachografu oraz badania zdatności pojazdów do ruchu (tzw. przegląd pojazdu). Ważne, że wspomniane zasady mają być stosowane do przewozów wykonywanych przez polskie firmy na terytorium całej UE. W informacji poniżej znajdą Państwo tabelę ze szczegółami, które dokumenty i na jaki okres zostały przedłużone.

TABELA TERMINÓW PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW TRANSPORTOWYCH Z ROZPORZĄDZENIA (UE) 2021/267 DLA FIRM Z POLSKI:

TABELA TERMINÓW Z ROZPORZĄDZENIA (UE) 2021/267 DLA FIRM Z POLSKI

Czy inne kraje w UE zareagowały podobnie?


W przeciwieństwie do Polski, państwa takie jak Niemcy, czy Francja pozwoliły swoim firmom na przedłużenie ważności większej ilości dokumentów np. dotyczących terminów kalibracji tachografów. Może to wynikać z faktu, że w naszym kraju nie było opóźnień związanych z kalibracją urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców. Na drugim końcu stawki znajdzie się np. Słowenia, która nie zgodziła się na przedłużenie dla firm ze swojego kraju przeważającej części dokumentów transportowych.

Co ważne, nawet jeśli inne kraje jak np. Słowenia nie zdecydowały się na przyjęcie przedłużeń niektórych dokumentów to zgodnie z rozporządzeniem UE 2021/267:

Państwo członkowskie, które zdecydowało o niestosowaniu (…)[danych odstępstw dot. terminów], nie może utrudniać działalności transgranicznej podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym, które skorzystały z określonych (…) odstępstw stosowanych w innym państwie członkowskim.”

Co z dokumentami, które straciły ważność przed 31.08.2020 r.?

Zgodnie z informacją z GITD nowe opisywane powyżej rozporządzenie nie wydłuża dodatkowo dokumentów, które były przedłużone już wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia (UE 2020/698):


„Nie dotyczy to zaś uprawnień, których okres ważności został przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698. Rozporządzenie 2020/698 dotyczyło przedłużenia ważności uprawnień, które wygasłyby między 01.03.2020 r. a 31.08.2020 r. Zatem jeżeli licencja utraciłaby ważność np. 1  sierpnia 2020 r. to jej ważność zostaje przedłużona do 1 lutego 2021 r., na mocy jedynie art. 7 ust. 1 lub 8 ust. 1 rozporządzenia 2020/698. Nie wliczamy do tego okresu jeszcze dodatkowych 10 miesięcy od 1 lutego 2021 r.”


Więcej o przedłużeniu dokumentów, które straciły ważność przed 31.08.2020 r. i zostały odroczone na podstawie poprzedniego unijnego rozporządzenia można przeczytać tutaj [https://inelo.pl/2020/06/19/przedluzenie-waznosci-dokumentow-nowe-rozporzadzenie-ue-juz-obowiazuje/].

Co z odstępstwami krajowymi?

Odstępstwa dot. przedłużenia dokumentów zawarte w przepisach poszczególnych krajów mają zastosowanie stricte terytorialne (tylko na terenie danego kraju). W Polsce podobne odstępstwa zostały wprowadzone Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dla środowiska transportowego ważny będzie przede wszystkim art. 15zzzw wspomnianej ustawy:

Od zeszłego roku w Polsce obowiązuje jeszcze stan pandemii. Co ważne, przedłużenia ważności dokumentów wynikające z art. 15 zzzw, w przeciwieństwie do wcześniej opisywanego rozporządzenia UE obowiązują wyłącznie na terenie Polski i nie są akceptowane przez służby zagraniczne.

Źródła: