Portal zgłoszeń delegowania kierowców podłączony do IMI wystartował

Od 02.02.2022 przewoźnicy drogowi wykonujący międzynarodowy transport taki jak kabotaż i cross-trade zobowiązani będą do złożenia deklaracji delegowania do państwa przyjmującego za pomocą nowej publicznej platformy przygotowanej przez Komisję Europejską. Nowa platforma połączona jest z systemem IMI, którego celem jest wymiana informacji na rynku wewnętrznym pomiędzy organami publicznymi państw członkowskich.

Opracowany przez Komisję Europejską nowy serwis daje możliwość zgłoszenia delegowania do wszystkich Państw Członkowskim za pomocą ujednoliconego wzoru zawierającego określone informacje. Pomimo jednego szablonu przewoźnicy powinni pamiętać aby deklaracje delegowania przesyłać do każdego państwa z osobna, wskazuje na to Dyrektywa 2020/1057. Deklaracje delegowania wykonane w styczniu oraz 1 lutego 2022 ważne będą od 02.02.2022. Maksymalny okres delegowania to 6 miesięcy. Przedsiębiorca powinien także wskazać osobę kontaktową (nie należy podawać zagranicznego przedstawiciela – od 02.02.2022 nie będzie wymagany): 

 

dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby wyznaczonej w państwie członkowskim siedziby do kontaktów z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi, oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień

 

Serwis dostępny jest pod linkiem (również w języku polskim) : postingdeclaration.eu.

Aby uzyskać dostęp należy założyć konto EU Login (portal automatycznie przeniesie nas na odpowiednią stroną po kliknięciu opcji „Utwórz konto”. EU Login to stosowany przez Komisję Europejską system uwierzytelniania tożsamości użytkowników. Umożliwia osobom mającym odpowiednie uprawnienia dostęp do różnych serwisów internetowych Komisji w oparciu o tylko jeden adres e-mail i jedno hasło. Pomoc podczas zakładania EU Login >>>

Instrukcja zakładania konta oraz dodawania zgłoszeń delegowania prezentowana podczas szkolenia organizowanego przez ELA (European Labour Authority) znajduje się tutaj >>>

W sekcji pomoc znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: postingdeclaration.eu/help