Porozumienie PIP i ITD

Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy podpisały porozumienie, które przedłuża współpracę trwającą od 2002 r. Kooperacja inspekcji ma na celu walkę z nieuczciwą konkurencją w branży transportowej oraz naruszeniami na drodze i ochronę praw kierowców.

Długoletnia współpraca

Co znaczące, współpraca PIP i ITD trwa już od prawie 17 lat a więc tak długo, jak na rynku funkcjonuje Grupa INELO. Zawarte 7 marca porozumienie gwarantuje, że inspekcje nadal będą podejmować wspólne działania, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz egzekwowanie przestrzegania socjalnych praw kierowców. Zakłada też wspólne warsztaty i szkolenia mające na celu wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy ITD a PIP, która pomaga w realizacji powierzonych zadań.

Czas pracy kierowcy

Istotnym aspektem, któremu ITD i PIP chcą poświęcić szczególną uwagę są przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy i związane z nimi niejasności. Inspekcje chcą we wspólnej inicjatywie wspierać firmy transportowe w wyjaśnianiu wątpliwości odnośnie tych regulacji, aby pomóc kierowcom i zarządzającym transportem w zrozumieniu (i dzięki temu lepszemu przestrzeganiu) przepisów. Wpłynie to również na usprawnienie procesu prowadzonych kontroli.

17 lat działań inspekcji

W ciągu 17 lat inspektorzy ITD dokonali kontroli prawie 2 milionów 902 tys. pojazdów na drodze, w wyniku których kary otrzymało 395 tys. przewoźników oraz 406 tys. kierowców na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Inspekcja Transportu Drogowego zweryfikowała również ok. 14,3 mln dni pracy kierowców w trakcie kontroli w siedzibie ponad 25 tys. firm transportowych. W trakcie obu typów kontroli najczęściej powtarzające się naruszenia dotyczyły łamania przez kierowców przepisów  z zakresu czasu prowadzenia pojazdów, nieprzestrzegania przerw i odpoczynków oraz niewłaściwego użytkowania tachografów.

Podstawa to odpowiednie przeszkolenie i wsparcie

Jaka jest recepta na zmniejszenie liczby naruszeń, poza działaniami edukacyjnymi w ramach współpracy ITD i PIP? Wyraźnie wskazuje ją sama Państwowa Inspekcja Pracy w swoim sprawozdaniu, jako czynniki poprawiające sytuację w firmach transportowych podając szkolenia dla pracowników (które oferujemy bezpłatnie w ramach usługi) oraz korzystanie z usług profesjonalnych firm outsourcingowych, analizujących czas pracy kierowców, takich jak OCRK.

Źródło: www.gitd.gov.pl