Podstawowa wersja ST KREPTD gotowa

Podstawowa wersja ST KREPTD już gotowa

GITD zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Uruchomienie systemu zaplanowane jest na 30 listopada 2017 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego KREPTD. System przeznaczony będzie do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Jego założeniem jest uzyskanie kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym uruchomienie ST KREPTD przewidziane jest na 30 listopada 2017 r.

Podstawowa wersja systemu pozwoli na:

– zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze,

– automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych,

– automatyczne przesyłanie do właściwych państw UE informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne,

– szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez  wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE,

– bezpłatny dostęp dla każdej osoby do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

Jak zaznacza Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, powstanie podstawowej wersji Systemu Teleinformatycznego KREPTD to dopiero pierwszy etap projektu.

Zakończenie prac nad wersją podstawową ST KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawarta w dniu 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a  Wykonawcą przewiduje bowiem udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.). – wyjaśnia Alvin Gajadhur.

Do podłączenia rejestru krajowego do ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) każde z państw członkowskich było zobowiązane w terminie do 31 grudnia 2012 r. Jednak dopiero obecny parlament zintensyfikował prace legislacyjne i doprowadził do uchwalenia ustawy wdrażającej przepisy statuujące KREPTD.

 

Źródło: GITD