Płaca minimalna: Włochy Węgry

Płaca minimalna: Włochy Węgry

WŁOCHY I WĘGRY WPROWADZAJĄ PŁACĘ MINIMALNĄ DLA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH

W materiale prasowym Bartosz Najman wyjaśnia, jakie obowiązki nałożyły Włochy oraz Węgry na zagranicznych przewoźników w zakresie płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Zwraca także uwagę, że do końca roku tego typu praktyk, wynikających z dyrektywy wdrożeniowej 2014/67, możemy się spodziewać w pozostałych państwach UE.

Więcej na stronie: Media o nas