Płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna w Polsce

Od stycznia 2017 roku płaca minimalna wyniesie 2000 zł. O podpisaniu rozporządzenia poinformowała premier Beata Szydło.

Pierwotnie proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne miała wynosić 1920 zł, jednak 14 czerwca rząd zdecydował o przyjęciu kwoty wyższej.

Rządowa propozycja, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2 tys. zł brutto, oznacza wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. Taką propozycję rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego. Organizacje pracodawców reprezentowane w RDS: Pracodawcy RP, Konfederacja „Lewiatan” i Business Centre Club opowiedziały się przeciw tej propozycji. Wobec braku wspólnego stanowiska, rząd sam ustalił płacę minimalną określoną w rozporządzeniu.

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl