Płaca minimalna w Norwegii od 01.07.2015r.

Płaca minimalna w Norwegii od 01.07.2015r.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Oslo potwierdził, że Norweski Komitet ds. Upowszechnionych Umów Zbiorowych uchwalił wprowadzenie płacy minimalnej dla kierowców zawodowych w wysokości 158,32 NOK/godzinę (ok. 18 Euro).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2015 roku i obejmą kierowców norweskich oraz zagranicznych, kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, w tym również autobusami. Przepisy dotyczą kabotażu oraz niektórych rodzajów transportu międzynarodowego, z wyłączeniem transportu na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Nie będą również działały w przypadku, gdy pracownik zostaje wysłany do firmy pozostającej w ramach tego samego koncernu lub z zagranicznej agencji pracy, a także wobec praktykantów/stażystów oraz osób objętych rządowymi programami pracy. Oprócz stawki godzinowej kierowcy mają otrzymywać diety.

Inspekcja Pracy czy Norweska Administracja Dróg Publicznych nie opublikowały jeszcze informacji dotyczących technicznych aspektów wprowadzenia nowych przepisów, wymaganej dokumentacji i przewidywanych kar za łamanie prawa.

Źródło: zmpd.pl

 

Komentarz OCRK oraz materiały prasowe można zobaczyć na stronie Media o nas