Płaca minimalna w Luksemburgu – najważniejsze informacje

Płaca minimalna w Luksemburgu – najważniejsze informacje

W nawiązaniu do informacji z dnia 4 sierpnia br., dotyczącej zmiany stanowiska w sprawie płacy minimalnej dla pracowników zagranicznych delegowanych na teren Luksemburga, opublikowanej TUTAJ, prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, związane z delegowaniem kierowców do pracy w Luksemburgu:

1) Kogo obowiązuje?

Po zmianie oficjalnych wytycznych, przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego obejmują wszystkie rodzaje transportu za wyjątkiem operacji tranzytowych.

2) Czy wymagany jest przedstawiciel?

Przedstawiciel zewnętrzny na terenie Luksemburga nie jest wymagany. Funkcję kontaktową może spełniać delegowany kierowca.

3) Jakie dokumenty wymagane są w pojeździe?

Obowiązkowe jest posiadanie w pojeździe legitymacji socjalnej (Badge Social), którą można wydrukować po zgłoszeniu pracownika w specjalnym serwisie internetowym. Reszta dokumentów (umowa o pracę itp.) musi być wgrana na platformę zgłoszeniową.

 

 

4) Jakie są stawki płacy minimalnej?

Stawki dla kierowców wynikają z układu zbiorowego dla transportu (podzielone są wg. kategorii prawa jazdy oraz stażu). Poniżej prezentujemy tabelę dla najważniejszych kategorii:

 

5) Jak wygląda zgłaszanie pracowników i przechowywanie dokumentów?

Kierowcy powinni być zgłaszani w internetowym systemie: https://guichet.itm.lu/edetach/

Najważniejsze kwestie:

konieczne jest wgranie wymaganych dokumentów na platformę w języku niemieckim lub francuskim: zaświadczenie A1, badania lekarskie, umowa o pracę, zezwolenie na pobyt (dotyczy obywateli państw trzecich), świadectwo kwalifikacji (w przypadku kierowców z państw trzecich – świadectwo kierowcy), dowody wypłaty, listy płac, dane z karty pracy z uwzględnionymi godzinami rozpoczęcia oraz zakończenia pracy;

każdy rozładunek/załadunek jest zgłaszany na osobnych delegacjach, dodatkowo podaje się też dane kontrahentów;

wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Szczegółowe informacje dostępne są u Opiekuna OCRK.