Płaca minimalna w Danii

Płaca minimalna w Danii

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez OCRK od WPHI Ambasady RP w Kopenhadze, a uzyskanymi od duńskiego Ministerstwa Zatrudnienia, płaca minimalna w Danii w sektorze transportu:

  • negocjowana jest każdorazowo ze związkami zawodowymi i zapisana jest w układach zbiorowych,
  • stawki wynagrodzenia i warunki płacy, zawarte w odpowiednim układzie zbiorowym są obowiązujące dla pracowników delegowanych w sektorze transportowym,
  • przepisy dotyczące delegowania odnoszą się do kierowców w sektorze transportu towarów i osób używających zarejestrowanych w Danii pojazdów (delegowanych do pracy np. przez polską agencję pracy tymczasowej),
  • na dzień dzisiejszy przepisy dotyczące płacy minimalnej nie dotyczą kierowców, którzy poruszają się po Danii samochodami zarejestrowanymi w innych krajach UE.

Jak przekazuje dodatkowo WPHI, obecnie Dania bierze udział w rozmowach na szczeblu UE. Ich wynikiem może być zaostrzenie przepisów m.in. właśnie o delegowaniu i rozszerzenie zakresu ich stosowania. /„Sojusz drogowy” o którym informowaliśmy TUTAJ.