Płaca minimalna w 2021 – już jest Rozporządzenie Rady Ministrów

15 września 2020 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł). Pandemia spowodowała, że jest ono niższe niż wcześniej prognozowano. Wcześniejsze prognozy wskazywały, że minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione do 3000 zł w 2021 roku.

  • W rezultacie, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.
  • W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.
  • Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.
  • Zgodnie z rozporządzeniem, w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-ora-2.html?fbclid=IwAR24LkKwi-dMvNLn7luQ8LD5VVk5EPN9bcNWPXEI4rPwq101ZeeyvkKn-E0