Płaca minimalna w 2018 roku

Płaca minimalna w 2018 roku

Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 2100 zł. Jest to wzrost o 5%. Minimalna stawka godzinowa również zostanie zwiększona, z obecnych 13 zł do 13,70 zł.

Zgodnie z regułą określoną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że podnieśliśmy minimalne stawki o  5 procent” – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.


Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Zanim wydano rozporządzenie, projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów, która jest prawnie zobowiązana do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej do 15 września każdego roku.

Źródło: MPIPS.GOV.PL