Płaca minimalna w 2018 r.

Płaca minimalna w 2018 r. może wzrosnąć

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2100 zł.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego wiązałby się również z podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. 

Zgodnie z regułą określoną w ustawie wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – Zatem nasza propozycja to  w zaokrągleniu 13 zł 70 gr.  co oznacza wzrost stawki godzinowej o 5 proc. – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Zgodnie z przepisami, do 15 czerwca Rada Ministrów powinna przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej.

 

źródło: mpips.gov.pl