Płaca minimalna w Holandii: aktualizacja informacji

Płaca minimalna w Holandii – aktualizacja informacji

Jak informuje w dniu dzisiejszym WPHI Ambasady RP w Hadze, transport międzynarodowy oraz kabotaż wykonywany przez polskie firmy transportowe na terenie Holandii jest objęty prawem holenderskim dotyczącym minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku sektora transportowego, od 1 stycznia 2017 r. układy zbiorowe (CAO) nie obowiązują dla całej branży transportowej, a dla zagranicznego przewoźnika zastosowanie mają jedynie ogólne przepisy o płacy minimalnej.

W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z art. 7 powyższej ustawy wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie Królestwa Niderlandów.

OCRK otrzymało również od Ambasady informacje, że termin pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU nie jest znany, a obecnie prowadzone są prace nad systemem informatycznym dotyczącym m.in. zgłoszeń oddelegowania.

Szczegóły: netherlands.trade.gov.pl