Płaca minimalna dla delegowanych: dołączają również Węgry

Płaca minimalna dla delegowanych: dołączają również Węgry

W dniu 28.07.2016 r. Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Budapeszcie opublikował informacje dotyczące firm delegujących pracowników do pracy na terytorium Węgier. Poniżej przedstawiamy podane szczegóły informacji:

 

Polskie firmy, delegujące pracowników do pracy na terenie Węgier, zobowiązane są do dokonania stosownego zgłoszenia planowanych usług najpóźniej do dnia podjęcia prac.

Informujemy również, iż obowiązek zgłoszenia dotyczy zarówno nowo zatrudnionych pracowników, jak i pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie ustawy nr LXXIX z 2016 r. (w takich przypadkach termin złożenia oświadczenia upływa w dniu 31 sierpnia 2016 roku).

Odpowiednia deklaracja, potrzebna do realizacji zgłoszenia we właściwym miejscowo urzędzie do spraw zatrudnienia, będzie dostępna wkrótce na stronach: www.munka.hu oraz www.ommf.gov.hu.

Do czasu uruchomienia w/w serwisów, zgłoszenia faktu delegowania pracowników dokonać można poprzez przesłanie na adres e-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu następujących informacji (w języku angielskim bądź węgierskim):

  1. Dane dotyczące usługodawcy:

1.1. Nazwa usługodawcy

1.2. Adres usługodawcy (siedziby)

1.3. Kraj pochodzenia usługodawcy

1.4. Obywatelstwo usługodawcy (w przypadku osób fizycznych)

1.5. Dane osobowe/Nazwa i adres/siedziba przedstawiciela usługodawcy na Węgrzech lub jego pełnomocnika

  1. Dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa:

2.1. Wskazanie rodzaju działalności, którą zamierza prowadzić usługodawca

2.2. Podanie podstawy/uprawnienia do prowadzenia danej działalności gospodarczej (np. wpis do KRS, wpis do ewidencji przedsiębiorców itp.)

2.3. Podanie nazwy organu, który wydał w/w pozwolenie

2.4. Numer NIP, REGON lub KRS

  1. Oświadczenie usługodawcy o zamiarze prowadzenia działalności usługowej na terenie Węgier
  2. Dane dotyczące wykonywanej pracy:

4.1. Prognozowana liczba oddelegowanych pracowników w ramach realizacji usługi

4.2. Całkowity okres planowanego oddelegowania pracowników na Węgry

4.3. Data początkowa i końcowa wykonywanej usługi

4.4. Wskazanie adresu wykonywania usługi

4.5. Wskazanie podstawy do wykonywania usługi na Węgrzech (np. zlecenie węgierskiej firmy itp.)

Według art. 2 ust. 1 rozporządzenia rządowego 454/2015 (XII.29.) dotyczącego ustawowej płacy minimalnej:

  • pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 111 000 HUF brutto, tygodniowo 25 500 HUF brutto, dziennie 5 110 HUF brutto, za godzinę 639 HUF brutto;
  • pracownikowi z co najmniej średnim wykształceniem bądź średnim wykształceniem zawodowym, zatrudnionemu na cały etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje wynagrodzenie miesięcznie wynoszące 129 000 HUF brutto, tygodniowo 29 690 HUF brutto, dziennie 5 940 HUF brutto, za godzinę 742 HUF brutto.

 

Źródło: www.hungary.trade.gov.pl