Pierwsza kontrola płacy minimalnej we Francji

Pierwsza kontrola płacy minimalnej we Francji

Trwa pierwsza kontrola płacy minimalnej we Francji u polskiego przewoźnika, będącego klientem Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK).

Po zaledwie trzech miesiącach obowiązywania płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do Francji, polski przewoźnik wykonujący przewozy drogowe (obejmujące załadunki i rozładunki na terenie Francji) został poddany szczegółowej kontroli. Francuska Inspekcja Pracy zobowiązała go do przedłożenia dokumentów potwierdzających wypłatę co najmniej 10 Euro za każdą godzinę pracy dla delegowanych kierowców.

Kontrola dotycząca wypłaty minimalnego wynagrodzenia jest następstwem kontroli drogowej kierowcy, która miała miejsce dwa tygodnie wcześniej i była przeprowadzona przez francuską żandarmerię. Wezwanie do okazania dokumentów przez przedsiębiorcę zostało przekazane telefonicznie przedstawicielowi firmy działającemu na terenie Francji.

Inspekcja Pracy zażądała przedłożenia listy płac potwierdzającej wypłatę minimalnego wynagrodzenia za okres od lipca tego roku wraz z tłumaczeniem na język francuski. Kontrolujący wymagał, aby wskazane dokumenty dostarczyć niezwłocznie w formie elektronicznej na podany adres mailowy.

Przewoźnik skorzystał z usług rekomendowanego przez OCRK reprezentanta we Francji, który przesłał do Inspekcji Pracy listy płac pracowników przedsiębiorcy.

Przypominamy, że od 01.07.2016 r. przepisy francuskie wprowadzają nowe obowiązki dla firm transportowych. Obowiązują one we wszystkich sytuacjach delegowania (kabotaż czy przewóz dwustronny). Przedsiębiorstwo zobowiązane jest m.in. do wyznaczenia reprezentanta na terenie Francji. Ponadto, konieczne jest wypełnienie dla każdego kierowcy zaświadczenia o delegowaniu. Brak wymaganego zaświadczenia w samochodzie ciężarowym podlega karze grzywny, która wynosi do 750 € (ok. 3 300 zł). Nakładane również mogą być kary administracyjne w wysokości: do 2 000 € na oddelegowanego pracownika oraz do 4 000 € w przypadku ponownego uchybienia. Całkowita kwota kary grzywny nie może być wyższa niż 500 000 €.

Kopiowanie i rozpowszechnianie powyższych treści możliwe jest jedynie w całości, z obowiązkowym podaniem źródła ocrk.pl.


Więcej o płacy minimalnej we Francji można przeczytać pod poniższymi linkami:

Kontrole na drodze we Francji

Wzory zaświadczeń o delegowaniu do Francji

Reprezentant na terenie Francji – informacje

Zasady rozliczania francuskiej płacy minimalnej