Od 1 lipca płaca minimalna dla kierowców we Francji

Od 1 lipca płaca minimalna dla kierowców we Francji

W dniu 27.06.2016 PAP Biznes opublikowała informację o obowiązywaniu płacy minimalnej dla kierowców na terenie Francji, wraz z komentarzem OCRK.

„O ile w MiLoGu praktyka kontrolna potwierdziła sposób rozliczania zaproponowany przez OCRK, o tyle w przypadku francuskiej płacy minimalnej sam proces rozliczania jest dużo bardziej skomplikowany i obarczony wieloma barierami administracyjnymi. Do obowiązków firm transportowych należy m.in. wyznaczenie godzin pracy zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Francji, w tym płacą minimalną wynoszącą 9,67 euro na godzinę. Firma musi też pamiętać, aby wyznaczyć swojego przedstawiciela we Francji, który będzie przechowywał niezbędne dokumenty do okazania w przypadku kontroli” – tłumaczy Bartosz Najman, prezes zarządu Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Cała informacja dostępna na stronie PAP BIZNES.

Zapraszamy również do Media o nas.