Pakiet mobilności – jakie jeszcze zmiany proponuje Komisja TRAN?

Posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) w Parlamencie Europejskim, oprócz najistotniejszej dla przewoźników kwestii delegowania pracowników, przyniosło również szereg innych zmian dla branży transportowej.

Niewątpliwie najważniejszym punktem Pakietu mobilności, który poddano pod głosowanie 4 czerwca, na posiedzeniu Komisji TRAN, była kwestia delegowania pracowników, o czym informowaliśmy TUTAJ.

Jednak oprócz tej istotnej kwestii, zaproponowano również wiele innych zmian dla sektora transportu, które niosą za sobą konieczność wprowadzenia przepisów regulujących.

Kabotaż

Europosłowie optowali za wprowadzeniem limitów czasowych dla kabotażu. Operacje kabotażowe mają być dozwolone w państwie członkowskim, w którym dokonano dostawy międzynarodowej lub w sąsiadującym państwie członkowskim, w drodze powrotnej do państwa członkowskiego przewoźnika, przez łącznie siedem dni.

W ciągu tych siedmiu dni działania kabotażowe w jednym państwie członkowskim powinny być ograniczone do 48 godzin, aby zapobiec ich przeprowadzaniu w sposób systematyczny, który zniekształca rynki krajowe.

Kabotaż nie byłby dozwolony w tym samym kraju przed upływem 72 godzin po powrocie ciężarówki do państwa członkowskiego rejestracji.

Kontrole i kary

Zaproponowano określenie minimalnej liczby „uzgodnionych kontroli” przy założeniu, że państwa członkowskie w szczególności skupią się na firmach o wysokim „wskaźniku ryzyka”.

Komisja Transportu i Turystyki wnioskowała również o umożliwienie nakładania kar wobec nadawców, spedytorów, wykonawców i podwykonawców, którzy wiedzą, bądź powinni wiedzieć, że przewoźnicy łamią przepisy.

Odpoczynki tygodniowe

Uznano również, że odpowiedniej organizacji wymagają odpoczynki tygodniowe odbywane w trasie. Przedsiębiorcy będą musieli zaplanować czas pracy w taki sposób, aby raz na trzy tygodnie ich kierowcy mogli wrócić do domu lub do innej wybranej przez siebie lokalizacji w celu odbioru tygodniowego regularnego odpoczynku.

Aby zapewnić bardziej płynne operacje transportowe, projekty reguł mają zapewniać większą elastyczność w korzystaniu z cotygodniowego odpoczynku, o ile zostanie on skompensowany równoważnym czasem odpoczynku w późniejszym czasie oraz w szczególnych przypadkach przy przekroczeniu jazdy dziennej.

Busy

Komisja zadecydowała także o konieczności objęcia przepisami unijnymi lekkich samochodów dostawczych o masie przekraczającej 2,4 tony w zakresie zasad dotyczących prowadzenia działalności, kabotażu i czasu prowadzenia pojazdu.

Firmy – Skrzynki pocztowe

Europosłowie chcą również wypowiedzieć walkę firmom tzw. skrzynkom pocztowym, poprzez stworzenie kryteriów oceny dla firm transportowych, które określałyby ich „rzeczywistą i stałą obecność” w państwie członkowskim, w którym są zarejestrowane. Weryfikacji podlegać ma w szczególności częstotliwość załadunku i rozładunku towarów w kraju rejestracji oraz to, czy liczba miejsc parkingowych jest wystarczająca w stosunku do liczby pojazdów.

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania w Komisji Transportu znajdą Państwo TUTAJ.