Pakiet Mobilności: głosowanie w Parlamencie Europejskim

W dniu 04 lipca 2018 r. w Parlamencie Europejskim odbyły się dwa ważne głosowania dla przyszłości polskiej branży transportowej.

 

Pierwsze z nich dotyczyło zmian w zakresie szczegółowych zasad delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. Drugie odnosiło się do nowych regulacji dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, odpowiednich odpoczynków i przerw wraz z określaniem położenia pojazdu za pomocą tachografu. W wyniku głosowania została odrzucona większość poprawek proponowanych przez Komisję Zatrudnienia oraz utrzymana większość propozycji Komisji Transportu. Projekty zostaną ponownie skierowane do dalszych prac komisji TRAN, gdzie po naniesieniu stosownych zmian zostaną poddane głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia PE.

Dla przedsiębiorców oznacza to dalszą niepewność w planowaniu przyszłych kosztów związanych z wynagrodzeniami kierowców w transporcie międzynarodowym.