Oświadczenia we Włoszech – Aktualizacja

EDIT 11.08.2020

Na chwilę obecną nie ma obostrzeń dotyczących osób podróżujących pomiędzy Polską a Włochami. Wjazd osób na teren Włoch kontynentalnej z terenu państw Unii Europejskiej i strefy Schengen nie jest podlega ograniczeniom. W stosunku do tych podróżnych nie ma obowiązku odbycia kwarantanny lub posiadania oświadczenia o celu podróży.

Źródło: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

Zgodnie z treścią najnowszego Dekretu z dnia 17 maja 2020r. wprowadzającego Włochy w kolejną fazę odmrażania gospodarki, kierowcy chcący wjechać na teren Włoch, nie muszą zgłaszać tego faktu ani wypełniać formularza. 

Do dnia 17 maja 2020r. kierowca wjeżdżający do Włoch mógł przebywać na terenie kraju nie dłużej niż 72 godziny z możliwością przedłużenia na kolejne 48 godzin. Dodatkowo włoski ustawodawca obligował kierowcę do wypełnienia stosownego oświadczenia i zgłoszenia tego faktu włoskiej służbie zdrowia. Powyższe obowiązki zostały również opisane w artykule 5 najnowszego dekretu z 17 maja 2020r. Pragniemy jednak uspokoić przewoźników, iż wbrew wielu nieprawdziwym internetowym artykułom, kierowcy nie podlegają pod te obowiązki. Włoski ustawodawca w art. 5 pkt 10 w/w dekretu wskazał bowiem, iż postanowienia artykułu 5 nie mają zastosowania do załóg środków transportu.

 

  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;