Ostrzeżenie dla polskich firm transportowych

Ostrzeżenie dla polskich firm transportowych

Ambasada RP w Londynie ostrzega polskie firmy transportowe, że zarówno firmy te jak i kierowcy ciężarówek zobowiązani są do zabezpieczenia pojazdów wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii tak, aby nikt nieuprawniony się do nich nie dostał.

W przypadku, kiedy kontrola graniczna wykaże obecność osoby która ukrywa się w/na pojeździe by uniknąć kontroli granicznej, może zostać nałożona grzywna (na kierowcę lub firmę) w wysokości 2000 funtów za każdą ukrywającą się osobę.

Jeśli kierowca podejrzewa, że w jego pojeździe znajduje się taka osoba/osoby, powinien poinformować o tym policję w kraju, w którym się znajduje lub służby graniczne w porcie, z którego planuje płynąć do Wielkiej Brytanii. Kierowca, w którego pojeździe stwierdzono obecność osoby chcącej uniknąć kontroli granicznej, zostanie zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień i w jego interesie jest przedstawienie wyjaśnień.

Funkcjonariusze Służby Granicznej mają prawo do zatrzymania pojazdu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że firma nie zapłaci ustalonej kary oraz dany przewoźnik nie uregulował zapłaty za mandat w wyznaczonym terminie. Pojazd może zostać zatrzymany z powodu niezapłacenia grzywny lub zaistnienia obawy, że grzywna nie zostanie zapłacona na czas. Pojazd zostanie wydany tylko wtedy, gdy wszystkie zaległe grzywny, wraz z powstałymi kosztami zatrzymania, zostały zapłacone.”

Brytyjskie służby graniczne opracowały program akredytacji mający na celu ułatwienie firmom transportowym wprowadzenie stosownych zabezpieczeń i procedur chroniących ich pojazdy przed wtargnięciem osób nieuprawnionych. Informacje o systemie można znaleźć na stronie rządowej UK tutaj.

 

Źródło: Etransport.pl