Stosuj się do zasad pakietu mobilności z Grupą Inelo

Od lutego 2022 roku wchodzą w życie kolejne zapisy pakietu mobilności, które wpłyną na dostęp do unijnego rynku transportu międzynarodowego, sprawiając, że Work Time Management zyska na jeszcze większym znaczeniu. W Grupie Inelo w ostatnim czasie dokładaliśmy starań, aby przygotować rozwiązania, które zminimalizują zagrożenia dla polskiego transportu międzynarodowego oraz wesprą przewoźników. Tym samym nasza oferta rozliczenia po lutym 2022 r. będzie uwzględniać wszelkie najnowsze zmiany prawne, również te optymalizujące koszty pracownicze.

Ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu – to hasło przyświecało państwom członkowskim, które od 2015 r., zaczęły wprowadzać wewnętrzne regulacje dotyczące podstawowych zasad delegowania pracowników do pracy na ich terenie, zwłaszcza w zakresie płacy minimalnej. Od 02.02.2022 r. płaca minimalna zmienia się w pełną płacę zagraniczną, która ma obowiązywać w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich podczas świadczenia przewozów kabotażowach oraz cross-trade.

Regulacje te mają bardzo duże znaczenie dla polskich firm przewozowych, które realizują usługi transportowe do państw Unii Europejskiej. Przynoszą one przewoźnikom zwiększenie pracy administracyjnej oraz wzrost kosztów, m.in. z uwagi na konieczność wyrównania wynagrodzenia delegowanych pracowników do stawek zachodnich. Nie należy również zapominać o prawidłowym rozliczeniu czasu pracy. Niestety, w większości przypadków, z racji skomplikowanych i niejasnych regulacji przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą kwestią.

Rozliczanie płacy zagranicznej najkorzystniejsze dla przewoźnika

Rozwiązaniem jest usługa OCRK, która zapewnia firmom transportowym kompleksową usługę związaną z delegowaniem kierowców do krajów Unii Europejskiej. Naszym Klientom zapewniamy rozliczenie, uwzgledniające z jednej strony ściśle przepisy kraju przyjmującego, a z drugiej minimalizujące koszty firmy transportowej. Jest to możliwe między innymi dzięki optymalizacji przez nas dokumentacji firmowej, odcinków zagranicznych oraz określeniu odpowiedniej struktury wynagrodzenia pod kątem rozliczenia pracowników.

Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy:

  • pomoc w formalnościach związanych z delegowaniem, zgłaszaniem pracownika do pracy na terytorium innych państw,
  • wsparcie merytoryczne w zakresie problematyki płacy zagranicznej,
  • pomoc ekspertów w trakcie kontroli,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.

Rozliczanie delegacji krajowych. Obliczanie kwot ulg dla kierowców międzynarodowych

Oferujemy również rozliczenie delegacji krajowych kierowcy, obejmujące rozliczenie diet i ryczałtów za nocleg, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Należności z tytułu podróży służbowych zostaną rozliczone na podstawie otrzymanych danych, a następnie na ich podstawie przygotowane czytelne raporty:

  • polecenia wyjazdu służbowego,
  • rozliczenia szczegółowego podróży służbowej.

W przypadku podróży zagranicznych zapewniamy możliwość wyliczenia ilości oraz wartości diet zagranicznych niezbędnych do zastosowania ulg ZUSowo-podatkowych związanych z oddelegowaniem. Zapewniamy również wsparcie merytoryczne oraz możliwość bieżącej konsultacji z dedykowanym Opiekunem.

Tworzenie raportów i rozliczeń – transport do 3.5 t

Grupa Inelo specjalizuje się w rozliczaniu kierowców busów, czyli pojazdów o DMC do 3.5 tony. Rozliczamy europejskie płace zagraniczne w całej Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że firmy delegujące swoich pracowników są zobowiązane do ewidencjonowania godzin pracy oraz zapłaty należnego wynagrodzenia na terytorium innych krajów.

Rozliczanie podróży służbowych kierowców

Kompleksowa oferta Grupy Inelo obejmuje również rozliczanie krajowych podróży służbowych kierowców zatrudnionych w transporcie lekkim. Zapewniamy rzetelne rozliczanie diet i ryczałtów za nocleg, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługa obejmuje także sporządzenie czytelnych raportów. W przypadku podróży zagranicznych oferujemy również możliwość wyliczenia ilości oraz wartości diet zagranicznych niezbędnych do zastosowania ulg ZUSowo-podatkowych związanych z oddelegowaniem.

 

Zobacz ofertę – transport ciężki >>>

Zobacz ofertę – transport do 3,5 tony >>>