Odpoczynek tygodniowy w Niemczech

Odpoczynek tygodniowy w Niemczech

Podczas posiedzenia, które odbyło się w środę posłowie postanowili, że skierują do Federalnego Ministerstwa Transportu oraz Infrastruktury Cyfrowej publiczną petycję w celu zapobiegnięcia spędzaniu przez kierowców zawodowych ich regularnego, tygodniowego czasu postoju w ciężarówkach.

W petycji publicznej w/w zachowanie określane jest, jako „braki w sferze socjalnej“, które muszą zostać zlikwidowane. Petenci zwracają uwagę, że ten czas postoju prowadzi do wypaczenia konkurencji w transporcie.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu komisja petycyjna stwierdza, że kabotaż uważany jest za możliwość redukcji pustych kursów bezpośrednio po przewozach transgranicznych oraz dochodzi do przekonania, że europejskie regulacje dotyczące kabotażu – konkretnie artykuł 8 ustęp 8 odpowiedniego rozporządzenia UE – nie zawierają żadnego konkretnego zakazu dla kierowców, aby podczas regularnego tygodniowego czasu postoju nie przebywali w swoich pojazdach.

Zdaniem komisji petycyjnej regularne spędzanie tygodniowego czasu postoju w pojeździe jest niemożliwe do przyjęcia dla kierowców nawet w przypadku, gdy w pojeździe kierowca ma odpowiednie warunki do odpoczynku. Według posłów nawet wskazane rozporządzenie UE nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu krajowego zakazu obłożonego grzywną.

Źródło: www.etransport.pl