Obowiązkowy formularz wjazdowy do Belgii

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ambasadę RP w Brukseli, od początku sierpnia każda osoba powracająca do Belgii z zagranicy lub pozostająca w Belgii dłużej niż 48 godzin zobowiązana jest wypełnić formularz identyfikacyjny (Passenger Locator Form).

Formularz dostępny jest na stronie: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

Formularz muszą uzupełnić:

  • wszystkie osoby podróżujące do Belgii samolotem lub statkiem;
  • wszystkie osoby jadące do Belgii, z wyjątkiem:

– osób przebywających w Belgii krócej niż 48 godzin,

– osób wracających po pobycie za granicą krótszym niż 48 godzin.

Jeśli w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza, jakiekolwiek informacje w nim podane ulegną zmianie, niezbędne jest ponowne przesłanie zaktualizowanego formularza.

Pomimo początkowych wątpliwości potwierdzono, że obowiązek ten dotyczy także kierowców ciężarówek, pozostających w Belgii dłużej niż 48 godzin.

Formularz dostępny jest na stronie: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

Podczas wypełniania formularza, jako adres kierowcy zalecane jest, aby wskazać adres domowy lub adres siedziby firmy. Kierowcy, którzy przebywają w Belgii krócej niż 48 godzin i nie posiadają formularza będą musieli udowodnić ten fakt przy pomocy zapisów na karcie kierowcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/belgia/aktualne-zalecenia-dotyczace-podrozy-z-i-do-belgii–obowiazkowy-formularz-wjazdowy