Nowi Eksperci OCRK

Nowi Eksperci w Ogólnopolskim Centrum Rozliczania Kierowców

Miło nam poinformować, że do grona Ekspertów OCRK dołączyły kolejne osoby: Ireneusz Czulak, Paweł Stolarski oraz Karol Lekowski. Nowi Eksperci OCRK posiadają bogate doświadczenie praktyczne oraz wiedzę, która pozwoli na realizowanie usług na najwyższym poziomie.

Poniżej przybliżamy sylwetki Ekspertów, zachęcamy jednocześnie do odwiedzenia profilu każdego z nich.

 

Ireneusz Czulak

I. Czulak

Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń

Długoletni pracownik Działu analiz i rozliczeń. Do jego obowiązków należy między innymi reprezentacja klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Przygotowuje projekty pism i wyjaśnień pokontrolnych, dotyczących zarówno kontroli PIP jak i zagranicznych służb kontrolnych w zakresie wypłaty wynagrodzenia minimalnego.

 

 

Strona Eksperta

 

Paweł Stolarski

P. Stolarski

Ekspert OCRK w zakresie ITD

Do głównych zadań eksperta należy pomoc Klientom oraz ich reprezentacja w kwestiach prawnych w zakresie norm objętych kontrolami ITD (sprawy zarówno krajowe jak i zagraniczne). 

Wieloletni Inspektor Transportu Drogowego, szkoleniowiec w placówkach doskonalenia zawodowego. Decyzją Sądu Okręgowego w Częstochowie, Paweł Stolarski został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu transportu drogowego, analizy odczytu czasu pracy kierowców, odczytu i analizy zapisów tachografów.

Strona Eksperta

 

Karol Lekowski

K. Lekowski

Ekspert OCRK w zakresie ITD

Doradza w kwestiach prawnych, szkoli kadrę zarządzającą firm transportowych. Do jego obowiązków należy także sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz przygotowywanie dokumentów do kontroli.

Wieloletni Inspektor w Warmińsko-Mazurskim Inspektoracie Transportu Drogowego. Przeprowadził kilka tysięcy kontroli drogowych, kilkaset postępowań administracyjnych. Z ramienia WITD szkolił funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Strona Eksperta