Nowelizacja ustawy o systemie SENT

14 czerwca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 maja 2018 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 14 czerwca 2018 r.

Nowelizacja ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego monitorowania przewozu towarów wskazanych w przepisach o systemie monitorowania, zwanego systemem SENT.

Jakie konkretnie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Kolejowy przewóz towarów

Podstawową zmianą, którą wprowadza nowela jest objęcie systemem monitorowania przewozów towarów realizowanych transportem kolejowym. W związku z tym tytuł ustawy otrzymał brzmienie: „Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów”.

Więcej towarów objętych systemem SENT

Kolejna ważna zmiana to poszerzenie katalogu towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Poza paliwem, olejem roślinnym, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym będą to również:

  • produkty lecznicze,
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.

Tylko Nomenklatura Scalona

Odstąpiono od określania rodzaju towaru zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), pozostając przy stosowaniu tylko Nomenklatury Scalonej (CN). Pozwoli to rozwiać wątpliwości jaką stosować klasyfikację wobec danego towaru.

Zgłoszenie zbiorcze

Do tej pory w przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu na każdy rodzaj towaru dokonywane było odrębne zgłoszenie. Nowa ustawa pozwala, aby w takim wypadku zgłoszenie obejmowało różnego rodzaju towary, tzn. o różnych czterocyfrowych kodach CN, np. 2710 i 3403, o ile ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l.

Brutto zamiast netto

Przed zmianą przepisów podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej w przypadku niedokonania zgłoszenia przewozu towaru przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający była wartość netto towaru. Nowelizacja zakłada, że teraz pod uwagę brana będzie wartość brutto przewożonego towaru a kara nakładana na te podmioty wyniesie 46% wartości brutto ładunku.

Wyższa kara za nieuzupełnienie zgłoszenia

Po nowelizacji kara nakładana na przewoźnika za nieuzupełnienie zgłoszenia, wcześniej dokonanego przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający wyniesie do 10 000 zł. Wcześniej groziła za to kara w wysokości do 5 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian są dostępne tutaj

Treść ustawy dostępna jest pod poniższym linkiem: prawo.sejm.gov.pl

Źródło informacji: puesc.gov.pl/