Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców zawieszona

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców zawieszona

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiesiło prace nad projektem nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.) oraz o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). Projekt miał regulować kwestie związane z wypłacaniem ryczałtów dla kierowców śpiących w kabinach ciężarówek.

Resort, w związku z rozbieżnymi oczekiwaniami przewoźników i kierowców, chce doprowadzić do rozmów z firmami (Rada Dialogu Społecznego). Dopiero w ich wyniku miałby powstać projekt nowelizacji ustawy. Zasady wynagradzania kierowców miałyby być ujęte w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, łącznie z regulowaniem wszystkich świadczeń dla kierowców.

Rozmowy mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

 

źródło: Gazeta Prawna