Nowe prawo jazdy od 4 marca 2019

Od 4 marca 2019 r. obowiązuje nowy wzór prawa jazdy. Zaszła w nim długo oczekiwana przez kierowców zmiana – brak adresu zamieszkania/zameldowania. Dzięki temu wymiana dokumentu po przeprowadzce nie będzie konieczna.

Nowe prawo jazdy bez adresu

W nowym prawie jazdy, podobnie jak we wprowadzonym w 2015 r. wzorze dowodu osobistego nie ma już miejsca zamieszkania/zameldowania. To duże ułatwienie dla kierowców. Do tej pory bowiem każda przeprowadzka lub administracyjna zmiana nazwy ulicy wiązała się z wymianą dokumentu, co kosztowało 100,50 zł.

Zmiana była bardzo wyczekiwana przez kierowców i jest bardzo rozsądna, ponieważ prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym nasze kwalifikacje do kierowania pojazdem/pojazdami a nie weryfikującym adres zamieszkania.

Czy stare dokumenty trzeba wymieniać?

Nie ma konieczności natychmiastowej wymiany starego prawa jazdy na nowe. Dotychczas wydane prawo jazdy będzie ważne aż do wskazanego na nim terminu. Podobnie jak w przypadku dowodów osobistych także i tu nie trzeba będzie ich wymieniać nawet wówczas, gdy zmienimy adres zamieszkania.

Co z bezterminowym prawem jazdy?

Niestety posiadacze bezterminowego prawa jazdy nie będą z tej zmiany do końca zadowoleni, ponieważ również ich czeka w końcu wyrobienie nowego dokumentu. Obowiązkowa wymiana uprawnień przeprowadzona zostanie w latach 2028-2033. Nowe prawo jazdy będzie ważne przez 15 lat. Dokumentu nie będzie już można wydawać bezterminowo.

Za jakiś czas może bez prawa jazdy w pojeździe

Od 1 października polscy kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. W związku z pracami nad rozwojem systemu CEPiK 2.0 być może wkrótce również prawo jazdy nie będzie dokumentem wymaganym w trakcie kontroli drogowej.

WAŻNE! Pomimo wprowadzonych w październiku 2018 r. zmian, wykonując przewozy międzynarodowe nie należy zapominać, że dowód rejestracyjny i polisa są niezbędne w przypadku kontroli za granicą. Nawet jeżeli prawo jazdy zostanie usunięte z listy dokumentów wymaganych przy kontroli w Polsce, to należy pamiętać, że dla kierowcy zawodowego jest ono nie tylko potwierdzeniem kwalifikacji do kierowania pojazdem, ale również poświadczeniem zdobytych uprawnień i przebytych szkoleń.