Norwegia, pierwsza kontrola polskiego przewoźnika

Norwegia, pierwsza kontrola polskiego przewoźnika

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców prowadzi pierwszą w Polsce kontrolę przewoźnika realizującego transport na terenie Norwegii po wprowadzeniu ustawy o płacy minimalnej w lipcu zeszłego roku. Poniżej przedstawiamy informacje odnośnie dokumentów wymaganych podczas kontroli.

 

Informacje ogólne:

 

  • Od 1.07.2015 r. obowiązuje płaca minimalna w Norwegii również dla kierowców zagranicznych ciężarówek pow. 3,5 t – obecnie w kabotażu i transporcie kombinowanym.
  • Płaca minimalna została ustalona na 158,32 NOK za godzinę pracy oraz dieta w wysokości 307 NOK – za każdy rozpoczęty przedział 8 godzin wypłacana jest 1/3 diety.
  • Zgodnie z regulacjami, za przestrzeganie przepisów odpowiedzialny jest przewoźnik i zleceniodawca transportu.

 

Kontrola:

 

Państwowa Inspekcja Pracy w Norwegii prowadzi kontrole na drogach (stacjach kontrolnych) przy współpracy m.in. Krajowego Zarządu Dróg (Statens vegvesen).

W przypadku, w którym kierowcy nie posiadają kompletu dokumentów płacowych wypełniają ankietę dotyczącą wynagradzania.

Jeżeli okaże się, iż z przedstawionych dokumentów/informacji nie wynika wprost wypełnienie obowiązku wypłaty norweskiej stawki minimalnej, Inspekcja Pracy wysyła do polskiego przedsiębiorcy żądanie dostarczenia brakujących informacji, na które składają się:

  • umowa o pracę kontrolowanego kierowcy
  • rejestr czasu pracy w Norwegii za kontrolowany okres
  • listy płac za kontrolowany okres
  • ewidencja czasu pracy na podstawie której zostało naliczone wynagrodzenie pracownika
  • umowa pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usługi transportu
  • potwierdzenia wypłat wynagrodzenia oraz pokrycia kosztów wyżywienia, noclegów kierowcy

Norweska inspekcja poucza również o odwołaniu dotyczącym obowiązku przesłania powyższych informacji oraz podaje bezpośredni kontakt do referenta zajmującego się sprawą w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji.

 

Norweska płaca minimalna. Przykład wyliczenia.

Wynagrodzenie minimalne za pracę w Norwegii: tj. ilość godzin pracy na terenie Norwegii x 158,32 NOK + 307 NOK diety w Norwegii.

Polski przewoźnik wypłaca (w zaokrągleniu):

tabela Norwegia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOK = 0,48 zł (powyższe obliczenia są przybliżone i zależne od kursu NOK wobec PLN)

Poradnik norweskiej Inspekcji Pracy:http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=255533